Wspólnoty mieszkaniowe

Co możemy Ci zaoferować?

Grupa Guardius to również wielopłaszczyznowa usługa ochrony osiedli mieszkaniowych. Po wykonanie audytu bezpieczeństwa jasno określimy słabe i mocne strony każdego osiedla, dobierzemy skład osobowy agentów, ilość punktów kontrolnych oraz wdrożymy kontrolę przestrzegania procedur ochrony.

W naszych działaniach dbamy aby nieupoważnione osoby czy też pojazdy nie przedostały się na teren osiedla, kontrolujemy wejścia firm technicznych, komunalnych, ratunkowych oraz gości. W przypadkach zagrożenia życia czy też mienia zadbamy o udrożnienie dróg przeciwpożarowych, szlabanów czy też wejść osiedlowych.

Czytaj więcej:

Dział techniczny Guardius zadba o przeszkolenie agentów ochrony w zakresie obsługi zastosowanego na danym osiedlu systemu kamer monitoringu wizyjnego oraz topografii podstawowych zaworów podpionowych.

Nasi pracownicy są również szkoleni w zakresie komunikacji z mieszkańcami. Pomagają w odbiorze korespondencji, przesyłek kurierskich, udzielają informacji mieszkańcom oraz ich gościom.

Zakres działań ochrony obiektów typu
Facility Management: